در این قسمت می توانید کاتالوگ مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد را دانلود کنید

 

دانلود کاتالوگ رشته مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد